Algemeen

Digitalepoli.nl gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Digitalepoli.nl zich aan de NEN 7510 norm voor Informatiebeveiliging in de zorgsector en de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt.

De organisatie die de Account beheerd is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Digitalepoli.nl treedt op als verwerker van deze gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van Digitalepoli.nl worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Het faciliteren van online contact tussen patiënten en zorgverleners
 • Uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen tussen Gebruikers in het algemeen
 • Uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen tussen Gebruikers m.b.t. een specifiek Dossier
 • Het bieden van ondersteuning in het gebruik van Digitalepoli.nl
 • Analyseren van het gebruik, de werking en de beveiliging van Digitalepoli.nl

Verwerkte persoonsgegevens

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt die betrekking hebben op Gebruikers:

 • Inloggegevens en -tokens: om in te kunnen loggen
 • Naam, bijnaam, geboortedatum, referentienummers: ter identificatie van de Gebruiker
 • Bijnaam: geeft de mogelijkheid tot het anonimiseren van berichten
 • Emailadres: om notificaties te kunnen verzenden
 • Telefoonnummer: om codes te versturen t.b.v. een verhoogd beveiligingsniveau
 • Profielgegevens, profielafbeelding en biografie: Om te tonen aan medegebruikers
 • Instellingen: om functionaliteit op de website te personaliseren
 • Groepslidmaatschappen: om inhoud op de website in te perken en om te tonen aan medegebruikers
 • Toegangsverzoeken: geeft de mogelijkheid om toegang te vragen tot een Account
 • Toegangsgegevens: om toegang te verlenen tot een Account
 • Toegangsgegevens bij derden: om toegang te verlenen tot een externe website (indien ingesteld door de eigenaar van een Account)
 • Beeldbel afspraken: om beeldbel-gesprekken tussen gebruikers mogelijk te maken (de inhoud van de gesprekken wordt niet opgeslagen)
 • Bijdragen: om de bijdrage van de Gebruiker weer te kunnen geven op de website (de exacte inhoud hiervan is afhankelijk van de ingeschakelde modules binnen een Account)
  • Agenda: Algemene gebeurtenissen, persoonsgebonden gebeurtenissen
  • Bestanden: Bestanden en bestandsmappen
  • Blog: Geplaatste blogberichten en reacties
  • Bulk-email: Berichten
  • Chat: Verstuurde berichten
  • Forum: Onderwerpen, reacties én antwoorden op vragen (polls)
  • Informatie (CMS): Geplaatste teksten
  • Nieuws: Nieuwsonderwerpen, nieuwberichten en reacties
  • Privéberichten: Deelnemers, Berichten, Bijlagen, Status van de berichten (gelezen/ongelezen)
  • Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen en hun antwoorden 

De volgende gegevens worden verwerkt die betrekking hebben op Dossiers: 

 • Naam, geboortedatum, referentienummers: ter identificatie van het dossier
 • Afbeelding: om te tonen aan Gebruikers
 • Betrokken teamleden: om hiervan een overzicht te presenteren en navigatie te verbeteren
 • Toegangsgegevens: om toegang te geven tot een Dossier
 • Bijdragen: om de bijdrage aan het dossier van de Gebruiker weer te kunnen geven op de website (de exacte inhoud hiervan is afhankelijk van de ingeschakelde modules binnen een Account)
  • Advies en verslag: Geplaatste teksten, geplande metingen en planning-instellingen
  • Astma Controle Test: ACT-metingen en adviezen n.a.v. metingen
  • Behandelplannen: Geplaatste teksten
  • Individueel zorgplan: Behandeldoelen, -acties en -afspraken, inclusief sjablonen t.b.v. deze items
  • Persoonlijk dossier: Bestanden en bestandsmappen
  • Takenlijst: Geplande en voltooide takenlijst-items, inclusief sjablonen t.b.v. deze items
  • Vragen aan het team: Uitgewisselde berichten en bijlagen
  • Vragenlijsten: Vragen en antwoorden op die vragen, verzoeken tot invullen

Uitnodigingen

Veelal wordt u uitgenodigd wordt om gebruik te maken Digitalepoli.nl. Uw zorgverlener heeft dan uw emailadres en naam ingevoerd en u toegevoegd als nieuwe gebruiker. U ontvangt dan een email met daarin een link om u te registreren. Hierna zal u gevraagd worden om de gebruikersovereenkomsten en deze privacyverklaring goed te keuren.

Notificaties

Wij kunnen u berichten sturen dat er nieuwe informatie op Digitalepoli.nl beschikbaar is, of dat u gevraagd wordt een handeling uit te voeren. Dit zijn de zogenaamde notificaties. Om deze notificaties te kunnen sturen, gebruiken wij uw contactgegevens. Het gaat dan specifiek om uw naam, emailadres en notificatie-instellingen.

Ondersteuning

Wij helpen u graag bij het gebruik van Digitalepoli.nl in het geval u tegen een probleem aanloopt of ergens anders vragen over heeft. Hiervoor maken wij gebruik de persoonsgegevens die u in uw ondersteuningsverzoek opgeeft. Het betreft dan uw naam, emailadres en de berichten (inclusief bijlagen) die u naar ons verstuurd en van ons ontvangt.

Logging

Om het gebruik van Digitalepoli.nl te analyseren en slaan wij gegevens op over de door u opgevraagde pagina’s en systeem- en foutmeldingen. Hierbij kan het zijn dat uw technische gebruikersidentificatie wordt opgeslagen.
Deze gegevens wordt gebruikt om het gebruik van Digitalepoli.nl, de (correcte) werking van Digitalepoli.nl en de beveiliging van Digitalepoli.nl te monitoren en te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Digitalepoli.nl maakt gebruik van de diensten van een meerdere subverwerkers. Deze staan hieronder weergegeven: 

 • CloudVPS, onze NEN 7510 gecertificeerde hosting partner - EER
 • Sendgrid, levert onze email-infrastructuur - US
 • Messagebird, levert onze sms-infrastructuur - EER
 • Zendesk, levert onze ondersteunings-omgeving - US
 • WeSeeDo, levert onze beeldbel-omgeving - EER
 • NewRelic, levert onze monitoring-omgeving - US - geanonimiseerd
 • PiwikPro, levert onze statistiek-omgeving - EER - geanonimiseerd
 • GoogleAnalytics, levert een statistiek-omgeving (indien geconfigureerd) - US - geanonimiseerd

Deze subverwerkers bevinden zich voornamelijk in de Europese Economische Ruimte (EER). Subverwerkers die persoonsgegevens verwerken én buiten de EER vallen voldoen aan het EU-U.S. Privacy Shield. Verder zijn we met hen een Data Processing Agreement (DPA) aangegaan die de EU Standard contractual clauses (SCCs) omvat.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Cookies

Digitalepoli.nl maakt gebruik van Cookies voor het goed functioneren van de websites.

Digitalepoli.nl verzamelt via NewRelic geanonimiseerde real-time statistieken over het functioneren van haar websites.
Digitalepoli.nl verzamelt via Google Analytics geanonimiseerde gegevens over het gebruik van haar algemene website (www.digitalepoli.nl). Dit doet Digitalepoli.nl om de gebruikerservaring te analyseren en aan de hand van die analyses te verbeteren. Google Analytics wordt door Digitalepoli.nl niet gebruikt voor binnen haar gebruikers-omgeving.
Digitalepoli.nl verzameld via PiwikPro geanonimiseerde gegevens over het gebruik van haar gebruikersomgevingen. Dit doet Digitalepoli.nl om de gebruikerservaring te analyseren en aan de hand van die analyses te verbeteren. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor de beheerders van de betreffende Account.

Optioneel kan de eigenaar van een Account met behulp van Google Analytics geanonimiseerde gegevens verzamelen. Zodoende kunnen zij het gebruik van hun eigen Account monitoren en het beheer van hun Account hierop aanpassen. Digitalepoli.nl faciliteert dit in technische zin, maar heeft verder geen betrokkenheid bij de verwerking van deze gegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

De gegevens die wij over u verwerken kunt u inzien op Digitalepoli.nl. Desgewenst kunt u deze gegevens wijzigen of verwijderen uit uw profiel. Indien uw gebruikersprofiel opgeheven wordt, worden uw persoonlijke gegevens geheel verwijderd. Uw bijdragen blijven wel bewaard. Deze blijven ook toegankelijk voor andere gebruikers, maar zijn niet meer naar u te herleiden.
Het kan zijn dat uw gegevens tot 30 dagen na het verwijderen nog opgenomen zijn in de reguliere backups van Digitalepoli.nl. Deze backups worden enkel gebruikt in het geval van een calamiteit waarbij (een deel van) de gegevens verloren in gegaan en derhalve hersteld moet worden. De backups worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Indien ze aangepast worden, zult u gevraagd worden op deze opnieuw te accepteren.

Contactgegevens

Re:publik BV
Adres: Tertsweg 3
5245BH Rosmalen
Telefoon: 073 851 4235
Email: [email protected]