Wat is een e-consult?

Een e-consult is een vraag die een patiënt stelt via de digitale poli. Deze vraag wordt ontvangen door de medewerkers en zijn kunnen de vraag dan vervolgens beantwoorden. 

Een e-consult is vanzelfsprekend vertrouwelijk en is dus ook niet in te zijn door andere gebruikers.

Wat zijn geschikte onderwerpen voor een e-consult?

Geschikte onderwerpen voor een e-consult kunnen zijn: 

  • Leefstijladviezen en -vragen
  • Vragen over medicijnen
  • Vvragen over (uitslagen van) onderzoek
  • Vragen over een eerder consult
  • Controle en follow-up bij chronische aandoeningen.

Onderwerpen die niet geschikt zijn, zijn: 

  • Spoedeisende zaken
  • (fysieke) klachten waarbij mogelijk lichamelijk onderzoek nodig is en 
  • Emotionele problemen

Kan ik een vraag doorsturen naar een andere medewerker?

Ja, dat kan. U kunt een vraag op naam van een andere gebruiker zetten. Die andere gebruiker ontvangt dan een melding met het verzoek  om de vraag te beantwoorden. 

Ontvangen alle medewerkers een notificatie van een nieuwe vraag?

Dat kan, maar dat hoeft niet. U kunt meerdere mailboxen aanmaken en aan de mailboxen verschillende personen verbinden. Zo kunt u bijvoorbeeld een mailbox 'Verpleegkundigen' en een mailbox 'Artsen' maken. Één van de mailboxen is de standaard mailbox en de gebruikers met toegang tot deze mailbox ontvangen een notificatie van een nieuwe vraag. De leden van de andere mailboxen krijgen alleen een notificatie als iemand van de standaard malibox de vraag doorstuurt naar een andere mailbox.

Zo wordt het aantal notificaties aanzienlijk ingeperkt en kunt u voor uzelf handige routes voor de vragen creëren.

Kan ik als zorgverlener ook een nieuw bericht naar een patiënt sturen?

Ja. U kunt een nieuw bericht aan een patiënt sturen. Hiervoor klikt u op de naam van de patiënt, bijvoorbeeld in het gebruikersoverzicht, of als u gebruik maakt van de deelnemers-module, op het deelnemersoverzicht.

U krijgt dan een pop-up te zien. Onderin deze pop-up een aantal knoppen. Eén van die knoppen verwijst naar het overzicht van berichten van die patiënt. Deze knop is te herkennen aan het berichten-icoon.

Op deze pagina heeft u dan de mogelijkheid om een nieuw bericht te sturen naar de patiënt.