Welke vragenlijsten zijn er beschikbaar?

Op DigitalePoli.nl kunt u de vragenlijsten zelf aanmaken. Zo kunt u dus zelf bepalen welke vragenlijsten er op uw digitale poli beschikbaar zijn.

Welk typen vragen zijn er?

De vragenlijst functionaliteit kent een aantal vraagtypen. De opties zijn:

 • Open vraag (enkele regel)
 • Open vraag (meerdere regels)
 • Multiple choice (één antwoord)
 • Multiple choice (meerdere antwoorden)
 • Ja/Nee
 • Getal
 • Datum
 • Matrix (open vraag)
 • Matrix (één antwoord)
 • Matrix (meerdere antwoorden)
 • Aanvinkhokje

Daarnaast is het ook mogelijk om kopjes en teksten aan ee vragenlijst toe te voegen.

Wat is een matrixvraag?

Een matrixvraag is een serie vragen die als een tabel aan de gebruiker wordt gepresenteerd. In de rijen worden de vragen gesteld. De kollommen bevatten de antwoordmogelijkheden.

Dit is een efficiënte manier om veel vragen te stellen, bijvoorbeeld met als antwoordmogelijkheid een Likert-schaal.

Hoe ontvang ik een ingevulde vragenlijst?

Zodra een vragenlijst is ingevuld ontvangt u daar een melding van. U kunt dan bij 'inzendingen' de ingevulde vragenlijsten inzien en downloaden. 

Ook is het mogelijk om de vragenlijsten direct mee te zenden met de melding. Aangezien het om privacygevoelige informatie kan gaan, wordt de vragenlijst dan vanzelfsprekend versleuteld verzonden.

Kan ik vragen verbergen als ze niet relevant zijn?

Ja. Het is mogelijk om op basis van invoer van de gebruiker de vragenlijst aan te passen zodat niet-relevante vragen overgeslagen kunnen worden.

Hiervoor dient u gebruik te maken van de geavanceerde vragenlijst editor. Om de eenvoudige editor laagdrempelig te houden hebben we deze functionaliteit daarin niet beschikbaar gemaakt.

In welk formaat wordt de ingevulde vragenlijst beschikbaar gemaakt?

De ingevulde vragenlijst wordt omgezet in een PDF bestand dat u eenvoudig over kan nemen in uw eigen dossier.